Hur tillverkas plast en enkel förklaring av hur plast görs är


hur tillverkas plast

Source: https://rigmormortis1998.files.wordpress.com/2015/06/lca.jpg?w\u003d483\u0026h\u003d385


Plast – Wikipedia Polymerer i plast plast oftast organiska ämnen kolföreningar med undantag för silikonplaster, som är baserade på kiselföreningar. Före andra världskriget var stenkol den främsta råvaran vid polymerframställning. I dag är råolja och naturgas de helt dominerande tillverkas. Vid krackning av olja erhålls monomerer till exempel eten och propen. Tillsatsämnen blandas med polymerpulver i en strängspruta och hur. Blandningsprocessen kallas kompoundering. nervsmärta i magen


1 2 3 4 5 6 7